Modlitwa za kapłanów

1. ZWIASTOWANIE
Intencja: Aby każdy kapłan umiał usłyszeć Słowo Boże i Nim żyć.

2. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
Intencja: Aby każdy kapłan umiał nieść Chrystusa innym.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA W BETLEJEM
Intencja: Aby każdy kapłan umiał głosić Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Intencja: Aby każdy kapłan umiał mocno uwierzyć w prawdziwą obecność Chrystusa w Sakramentach.

5. ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Intencja: Za biskupów, kapłanów i diakonów.
1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Intencja: Aby każdy kapłan umiał usłyszeć głos Jezusa.

2. CUD W KANIE GALILEJSKIEJ
Intencja: Aby każdy kapłan umiał zwracać się w potrzebie do Maryi.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WEZWANIE DO NAWRÓCENIA
Intencja: Aby każdy kapłan umiał głosić prawdę Ewangelii.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Intencja: Aby każdy kapłan umiał być świadkiem Jezusa, Syna Bożego.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
Intencja: Za biskupów, kapłanów i diakonów – szczególnie Archidiecezji katowickiej, lub diecezji, do której należy osoba podejmująca tę modlitwę.
1. MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
Intencja: Aby każdy kapłan umiał być wytrwałym w modlitwie.

2. BICZOWANIE PANA JEZUSA
Intencja: Aby każdy kapłan umiał znosić cierpliwie cierpienia dla Chrystusa.

3. CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA
Intencja: Aby każdy kapłan umiał być wierny przyrzeczeniom kapłańskim.

4. DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA
Intencja: Aby każdy kapłan umiał doświadczać mocy Krzyża.

5. UKRZYŻOWANIE PANA JEZUSA
Intencja: Za prowadzących, organizatorów i uczestników Intercession for Priests.
1. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Intencja: Aby każdy kapłan był tym, który przynosi pokój i pojednanie.

2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Intencja: Aby każdy kapłan był świadkiem nadziei.

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Intencja: Aby każdy kapłan był rozpalony ogniem Ducha Świętego.

4. WNIEBOWZIĘCIE NMP
Intencja: Aby każdy kapłan żył prawdziwą pobożnością Maryjną.

5. UKORONOWANIE NMP
Intencja: Za ks. Tadeusza Skrzypczyka lub innego wybranego kapłana.

Panie Jezu, Ty wybrałeś spośród nas Twoich kapłanów i posłałeś ich, by głosili Twoje Słowa i działali w Twoje Imię. Wielbimy Cię i dziękujemy Ci za tak wielki dar dla Twojego Kościoła. Prosimy Cię, abyś ich napełnił ogniem Twojej Miłości, aby ich posługa objawiała Twoją obecność w Kościele. A ponieważ są tylko kruchymi naczyniami, prosimy by Twoja moc jaśniała poprzez ich słabość. Daj, aby pośród utrapień i pokus nigdy nie byli zmiażdżeni, w wątpliwościach nie byli pozbawieni nadziei, a w prześladowaniach nigdy nie byli opuszczeni. Natchnij ich poprzez modlitwę każdego dnia do życia tajemnicą Twojej śmierci i Zmartwychwstania. W czasie słabości poślij im Twojego Ducha, aby pomógł im wielbić Ojca Niebieskiego i modlić się za grzeszników. Połóż Twoje Słowa na ich wargi, aby mogli nieść Dobrą Nowinę ubogim i uzdrowienie złamanym na duchu.

Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla umiłowanego ucznia, będzie Twoim darem dla każdego kapłana. Niech Ta, która uformowała Twoje człowieczeństwo, ukształtuje ich na Twoje Boskie podobieństwo, przez moc Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca.