Oto przychodzę Ja sam

OtoPrzychodzę
Poruszające świadectwo ojca Kevina Scallona CM. Każde z ponad 20 rozdziałów tej książki to kolejna historia szczególnej obecności Chrystusa poprzez dar kapłaństwa i Eucharystii
To lektura dla kapłanów i świeckich o tym, jak Jezus Chrystus przychodzi i działa w swoim Kościele