Mała Droga

Mała droga

Kościół zawdzięcza świętej Teresie od Dzieciątka Jezus tak zwaną małą drogę życia duchowego.
Uczy nas ona, że każdy może wznieść się na szczyty świętości i żyć w głębokiej przyjaźni z Bogiem.