Jesteśmy wspólnotą ...

Wywodzącą się z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, stale otwierającą się na działanie Ducha Świętego.
C
Skupioną wokół Eucharystii, Słowa Bożego, Adoracji Najświętszego Sakramentu, „Małej Drogi Duchowego Dziecięctwa”
K
Nasze życie jest ukryte w Maryi (zawierzone Jej i od Niej zależne)
M
Staramy się odkrywać w braterskiej Wspólnocie Miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego oraz na różne sposoby głosić Ją innym.
E