Krótko o początkach

Wspólnota Życia w Maryi Magnificat powstała w 1983 roku w Chorzowie Batorym, gdy kilka osób, związanych z Katolicką Odnową w Duchu Świętym, złożyło na ręce ks. Tadeusza Skrzypczyka zobowiązanie do życia według rad ewangelicznych. Stopniowo dochodziły nowe osoby.

W roku 2000 dołączyły także małżeństwa, które odkryły charyzmat życia we Wspólnocie. Zawiązała się również Familia Wspólnoty.

Szczególnie ważnymi były dla nas osobiste spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, którego każdorazowo prosiliśmy o błogosławieństwo i modlitwę w naszej intencji.

Dnia 08.05.2003 Wspólnota otrzymała oficjalne zatwierdzenie ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia, a tym samym osobowość prawną w Kościele Katolickim.

Dnia 20.04.2005 ks. Arcybiskup Metropolita Damian Zimoń poświęcił nasz Dom Formacyjny św. Józefa w Żorach.