Maryjo, nasza Matko

Maryjo, nasza Matko

… dziękujemy Ci za to, że od chwili naszego Chrztu Świętego jesteśmy Twoimi ukochanymi dziećmi.

Dziś na nowo pragniemy prosić Cię, byś przyjęła nas do swego łona, w którym mieszkał Jezus.

Prosimy Cię, naucz nas żyć będąc ukrytymi w Tobie i zależnymi tylko od Ciebie; naucz nas być najmniejszymi na wzór Jezusa, którego wcielenie dokonało się w Twoim dziewiczym łonie.

Zawierzamy Ci Wspólnotę Życia w Maryi – Magnificat: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość każdego z nas.

Prosimy, zanurz nas w oceanie Miłosierdzia i w ożywczych wodach Ducha Świętego.

Pozostawiamy Ci zupełną swobodę decydowania o nas i posługiwania się nami dla zbawienia świata.

Maryjo – śpiewająca Magnificat z sercem przepełnionym miłością i wdzięcznością – prosimy, naucz nas w Tobie uwielbiać Boga i żyć dla Jego chwały. Amen.