LINK DO TRANSMISJI YOUTUBE: (kliknij tutaj) 

 

Wspólnota Życia w Maryi Magnificat powstała w 1983 roku w Chorzowie Batorym, gdy kilka osób związanych z katolicką Odnową w Duchu Świętym złożyło na ręce ks. Tadeusza Skrzypczyka zobowiązanie do życia według rad ewangelicznych. Stopniowo dochodziły nowe osoby. W roku 2000 dołączyły także małżeństwa, które odkryły charyzmat życia we Wspólnocie Życia w Maryi – Magnificat. Zawiązała się również Familia Wspólnoty.  Czytaj dalej…

Jesteśmy wspólnotą:

Wywodzącą się z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
stale otwierającą się na działanie
Ducha Świętego

Skupioną wokół Eucharystii, Słowa Bożego, Adoracji Najświętszego Sakramentu, „Małej Drogi Duchowego Dziecięctwa”

Nasze życie jest ukryte w Maryi (zawierzone Jej i od Niej zależne)

Staramy się odkrywać w braterskiej Wspólnocie Miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego oraz na różne sposoby głosić Ją innym.

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go,
i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida:
jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
… bez lęku służyć Mu będziemy
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. (Łk 1.68-75)

Niech Słowo Wcielone, które mieszka wśród nas, obdarzy nas łaską miłości, wierności i pokoju na chwałę Ojcu i pożytek Kościoła świętego.

Close Menu