Wspólnota Życia w Maryi Magnificat powstała w 1983 roku w Chorzowie Batorym, gdy kilka osób związanych z katolicką Odnową w Duchu Świętym złożyło na ręce ks. Tadeusza Skrzypczyka zobowiązanie do życia według rad ewangelicznych. Stopniowo dochodziły nowe osoby. W roku 2000 dołączyły także małżeństwa, które odkryły charyzmat życia we Wspólnocie Życia w Maryi – Magnificat. Zawiązała się również Familia Wspólnoty.  Czytaj dalej…

Jesteśmy wspólnotą:

Wywodzącą się z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
stale otwierającą się na działanie
Ducha Świętego

Skupioną wokół Eucharystii, Słowa Bożego, Adoracji Najświętszego Sakramentu, „Małej Drogi Duchowego Dziecięctwa”

Nasze życie jest ukryte w Maryi (zawierzone Jej i od Niej zależne)

Staramy się odkrywać w braterskiej Wspólnocie Miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego oraz na różne sposoby głosić Ją innym.

UWAGA!

Informujemy, że spotkanie dla małżonków, którzy uczestniczą w cyklu spotkań "PIERWOTNA" MIŁOŚĆ
W MAŁŻEŃSTWIE SAKRAMENTALNYM w lutym zostało przeniesione o tydzień tj. z dnia 22.02.2020 na 29.02.2020.
Rozpoczęcie o tej samej godzinie.

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Close Menu