Wspólnota Życia w Maryi Magnificat powstała w 1983 roku w Chorzowie Batorym, gdy kilka osób związanych z katolicką Odnową w Duchu Świętym złożyło na ręce ks. Tadeusza Skrzypczyka zobowiązanie do życia według rad ewangelicznych. Stopniowo dochodziły nowe osoby. W roku 2000 dołączyły także małżeństwa, które odkryły charyzmat życia we Wspólnocie Życia w Maryi – Magnificat. Zawiązała się również Familia Wspólnoty.  Czytaj dalej…

Jesteśmy wspólnotą:

Wywodzącą się z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
stale otwierającą się na działanie
Ducha Świętego

Skupioną wokół Eucharystii, Słowa Bożego, Adoracji Najświętszego Sakramentu, „Małej Drogi Duchowego Dziecięctwa”

Nasze życie jest ukryte w Maryi (zawierzone Jej i od Niej zależne)

Staramy się odkrywać w braterskiej Wspólnocie Miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego oraz na różne sposoby głosić Ją innym.

Najnowszy wpis

Maryja bowiem jest:

  • „Dziewicą słuchającą – z radością przyjmuje Twoje Słowo, zachowuje w swym sercu i rozważa je w milczeniu […]
  • Dziewicą modlącą się – uwielbia hymnem chwały Twoje miłosierdzie […]
  • Dziewicą rodzącą – wydaje na świat Syna poczętego z Ducha Świętego […]
  • Dziewicą ofiarującą – […] pod drzewem życia zgadza się na Jego ofiarę ” (Prefacja, por. MC 16-21)
  • Dziewicą czuwającą, oczekującą na zmartwychwstanie (Prefacja).
  • Krótko: Maryja jest „wzorem dla całego Kościoła w oddawaniu czci Bogu” (MC 21).

CZYTAJ CAŁOŚĆ…

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Close Menu