Róża różańcowa jest grupą 15 lub 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca świętego według kolejnej tajemnicy, zmienianej co miesiąc w ten sposób, aby codziennie odmawiany był cały różaniec.
Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji.

Kilkanaście lat temu, kiedy nasza wspólnota podjęła zaangażowanie w organizację rekolekcji „Intercession for priests”, zrodziła się w nas potrzeba  stałej modlitwy w intencji kapłanów.
Poza comiesięczną Adoracją Najświętszego Sakramentu wraz z Mszą Świętą i modlitwą różańcową za kapłanów, pojawiła się inicjatywa podjęcia codziennej modlitwy różańcowej za kapłanów.
Inspiracją dla nas była forma modlitwy „róż różańcowych”, znana i zaaprobowana w Kościele od blisko 200 lat.

 W niedługim czasie do podjęcia tej inicjatywy udało nam się zachęcić wiele osób, również spoza naszej wspólnoty.
Intencje dotyczące poszczególnych tajemnic różańcowych można otrzymać od nas w formie papierowej lub skorzystać z wykazu.

Chcąc zapewnić ciągłość modlitwy, pomimo iż jej opuszczenie nie sprowadza grzechu ciężkiego, prowadzony jest „rejestr” róż różańcowych w intencji kapłanów, który z przyczyn praktycznych jest aktualizowany na początku każdego roku kalendarzowego.

 W sytuacji, kiedy dana osoba z jakiejkolwiek przyczyny nie może kontynuować podjętego zobowiązania, może we własnym zakresie zachęcić kogoś do tej modlitwy i jej kontynuowania, lub też my uczynimy to niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takiej konieczności.

Modlitwa 1 dziesiątki różańca trwa ok. 5 minut. 
Korzyść duchowa – zarówno dla kapłanów, jak też dla modlących się w ich intencji – niepoliczalna!

Czekamy na Twój kontakt również, jeżeli oczekujesz więcej informacji lub wyjaśnień.

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.