Bóg zapłać! - za każdą pomoc -
dar miłości, modlitwy
i wszelkiego dobra!


"Dzienniczek" - św. s. Faustyna Kowalska
- nr 742: "Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia: czyn, słowo, modlitwa."
6st.