Wywodzącą się
z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym,

stale otwierającą się na działanie
Ducha Świętego.

Skupioną wokół Eucharystii, Słowa Bożego, Adoracji Najświętszego Sakramentu, „Małej Drogi Duchowego Dziecięctwa”

Nasze życie jest ukryte w Maryi (zawierzone Jej i od Niej zależne)

Staramy się odkrywać w braterskiej Wspólnocie Miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego oraz na różne sposoby głosić Ją innym.