Maryjo, nasza Matko


… dziękujemy Ci za to, że od chwili naszego Chrztu Świętego jesteśmy Twoimi ukochanymi dziećmi.
       Dziś na nowo pragniemy prosić Cię, byś przyjęła nas do swego łona, w którym mieszkał Jezus.

Prosimy Cię, naucz nas żyć będą ukrytymi w Tobie i zależnymi tylko od  Ciebie;
naucz nas być najmniejszymi na wzór Jezusa, którego wcielenie dokonało się w Twoim dziewiczym łonie.

       Zawierzamy Ci Wspólnotę Życia w Maryi – Magnificat: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
każdego z nas.
Prosimy, zanurz nas w oceanie Miłosierdzia i w ożywczych wodach Ducha Świętego.

       Pozostawiamy Ci zupełną swobodę decydowania o nas i posługiwania się nami dla zbawienia świata.
Maryjo – śpiewająca Magnificat z sercem przepełnionym miłością i wdzięcznością – prosimy,
naucz nas w Tobie uwielbiać Boga i żyć dla Jego chwały. Amen.

Łaską obecnego wieku jest Maryja! Poniżej zamieszczono wybrane teksty rozważań, konferencji albo ich fragmenty, wygłoszone podczas rekolekcji, formacji lub spotkań "W przestrzeni Maryi", które warto ponownie przeczytać, rozważyć, przemodlić...
Minuta dla Maryi - wg o. Gabriela Jacquier CM (1906 - 1942)
       Jedna minuta dla Maryi, to wspaniała praktyka.
Powoli, powoli ta minuta przedłuży się w cały dzień.
       Trzeba pozostawać w Maryi przez wiarę i miłość, bez konkretnej myśli,
bez wyobrażenia. Trzeba odrzucić każde zbędne wspomnienie. Pojawiające się troski, obrazy, wyobrażenia złóżmy z ufnością w Maryi, a odzyskamy pełne pokoju spojrzenie wiary intensywniejszej i w Niej rozmiłowanej. To wystarczy.
       Takie zjednoczenie z Maryją jest najpewniejszym środkiem uwielbienia Boga, lepszym niż uczynki. Trzeba jednak również ćwiczyć się w ogólnym umartwieniu, strzec swojej wyobraźni, swoich myśli, uczuć. A wszystko po to, aby kochać Miłość z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił.
       Możemy być pewni Matki Bożej
.
A oto wezwanie, które sprawi Jej przyjemność: O, moja dobra Matko, ufam Tobie!
Wołajmy tak do Niej w każdym niepokoju.
Niech treść tego listu przekaże ci to, co jest najdroższe memu sercu: łaską obecnego wieku jest Maryja!
o. Gabriel Jacquier CM 


Najświętsza Maryja Panna,
obraz i Matka Kościoła

Ta, która jest Rodzicielką Chrystusa, sama należąc do Kościoła (…) jest równocześnie Matką Kościoła. Będąc nią, ustawicznie rodzi dzieci mistycznego Ciała swego Syna.
Czyni to poprzez wstawiennictwo, wypraszając dla nich niewyczerpane wylanie Ducha. Jest Ona doskonałą ikoną macierzyństwa Kościoła

Fragment listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”