– Za Henryka, o uwolnienie z ran serca, o dar miłości.
– O przemianę duchową dla Przemka.
– Za Barbarę i Damiana – o uzdrowienie duchowe dla całej rodziny, nawrócenie oraz powrót do życia sakramentalnego.
– Za Marka doznającego wielu trudności w życiu duchowym, osobistym i zawodowym, osoby przez niego polecane oraz za wszystkie osoby powierzające się naszej modlitwie.
– O Boży pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie oraz wszędzie tam, gdzie obecnie ginie najwięcej ludzi z powodów grzechów nienawisci.