Historia

Wspólnota Życia w Maryi Magnificat powstała w 1983 roku w Chorzowie Batorym, gdy kilka osób związanych z katolicką Odnową w Duchu Świętym złożyło na ręce ks. Tadeusza Skrzypczyka zobowiązanie do życia według rad ewangelicznych. Stopniowo dochodziły nowe osoby. W roku 2000 dołączyły także małżeństwa, które odkryły charyzmat życia we Wspólnocie Życia w Maryi – Magnificat. Zawiązała się również Familia Wspólnoty.
Wielkimi wydarzeniami dla Wspólnoty na przestrzeni tych lat były osobiste spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, którego prosiliśmy o modlitwę i błogosławieństwo dla nas.
Dnia 20.04.2005 ks. Arcybiskup Metropolita Damian Zimoń poświęcił Dom Formacyjny św. Józefa w Żorach.
Po oficjalnym zatwierdzeniu Wspólnoty przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia dnia 08.05.2003 Wspólnota została przyjęta do Katolickiej Federacji Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza i Stowarzyszeń dnia 29.10.2005. Federacja ta jest międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, nawiązującym ścisłą współpracę z Kongregacją Nauki i Wiary (w szczególności z Papieską Radą ds. Świeckich) a także z Międzynarodowymi Służbami Odnowy w Duchu Świętym (ICCRS) w Watykanie.