Modlitwa wstawiennicza

CZYM JEST MODLITWA WSTAWIENNICZA

Mówiąc o modlitwie wstawienniczej trzeba sięgnąć do S.T.do opisu z Ks.Rdz. ukazującego Abrahama targującego się z Bogiem o ocalenie Sodomy: „czy zamierzasz zgubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?” (Rdz.18,23). Abraham targując się z Bogiem modli się za całe miasto.

Nieco inny opis znajdujemy w Ks.Wj 17,11. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry (które podpierali Chur i Aaron) tak długo Izraelici walczący z Amalekitami wygrywali i mieli przewagę.

W Nowym Testamencie posługa modlitwy wstawienniczej jest nierozłącznie związana z misją uczniów Jezusa. Kiedy Jezus wysyłał 72 uczniów mówił do nich: „jeśli do jakiego miasta wejdziecie (…) uzdrawiajcie chorych” (Łk 17,21). Chodziło oczywiście o modlitwę wstawienniczą za chorych. Jezus rozszerzył też zakres tej modlitwy o nieprzyjaciół.

KKK mówi, że Jezus jako pierwszy wstawia się za nami u Ojca. Wstawiennictwo jest więc modlitwą prośby, które bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. On jest jedynym wstawiającym się za wszystkich ludzi, a szczególnie za grzeszników. On jest Tym, który „na wieki zbawiać może tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo na zawsze żyje aby się wstawiać za nimi.” (Hbr.7,25)

Sam Duch Święty „przyczynia się” za świętymi zgodnie z wolą Bożą (Rz.8, 26-27). Modlitwa wstawiennicza jest darem Ducha Świętego.

W liturgii już na samym początku Mszy św. w trakcie spowiedzi powszechnej wypowiadamy modlitwę: „przeto błagam N.M.P. zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i świętych i Was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego” Wiele wstawienniczych wezwań słyszymy także w trakcie modlitwy wiernych i modlitwy eucharystycznej, a zwłaszcza w Mszach św. z modlitwą o uzdrowienie.

Modlitwa wstawiennicza jest jednym z rodzajów modlitwy prośby wyróżniającej się tym, modlimy się w niej nie za nas samych ale za kogoś innego i w miarę precyzyjnie określanej intencji. W modlitwie wstawienniczej można się posłużyć jakąkolwiek modlitwą prośby np. różaniec, litania, modlitwa spontaniczna, modlitwa w językach, nowenna itp. Najczęściej jest podejmowana razem z osobą zainteresowaną , choć niekoniecznie i ima moc wpływać na życie ludzi. Pomaga potrzebującym tej modlitwy w otwarciu się na działanie Boga. Forma nie ma większego znaczenia – czasem kładzie się rękę na osobie stojącej obok na spotkaniu modlitewnym i modli się za nią, czasem robi się to w grupkach 2-3 osobowych, osób, które są szczególnie powołane do tej misji, czasem też wszyscy modlą się równocześnie w powierzonej intencji.

 

Modlitwa ta ma wielką moc i jest miła Bogu, który pragnie udzielać się we Wspólnocie. On jest tam szczególnie obecny, gdyż wspólnota jednoczy się w trosce o dobro drugiego.

JAKIE WARUNKI MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE BY BÓG „WYSŁUCHAŁ” MODLITWĘ?

 • osobista więź z Bogiem, „jeśli we mnie trwać będziecie a słowa moje w Was, proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni” (J 15,7),
 • dobrze, jeśli przed modlitwą wstawienniczą przystąpi się do sakramentu pojednania i przyjmie komunię św. gdyż modlitwa ta zakłada prawdziwe nawrócenie,
 • wiara i ufność w to, że Bóg kieruje naszym życiem,
 • czymś normalnym jest przedstawianie naszych potrzeb Bogu „o nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie przedstawiajcie Wasze sprawy w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem (FLp.4.5-7),
 • pozwolenie, by Bóg odpowiadał na naszą modlitwę tak jak chce, według swej woli,
 • przebaczenie ludziom, którzy nas zranili, przebaczenie sobie, a także Bogu (o ile go o coś obwiniamy),
 • równocześnie z modlitwą prośby jest złączona także modlitwa dziękczynna, która pozwala na dostrzeżenie tego co Pan Bóg już zdziałał i tego co się jeszcze dokona.

NIEBEZPIECZEŃSTWA

 • uważanie, że skuteczność modlitwy wstawienniczej zależy od charyzmatów czy zdolności osób modlących się,
 • czasem, ktoś oczekuje od Boga szybkiego „efektu” i traktuje modlitwę wstawienniczą jako jedyny sposób na rozwiązanie problemu; po jakby „nieudanej” modlitwie chce przyjść do „poprawki” lub idzie szukać kogoś innego,
 • skupianie się na osobach prowadzących zamiast na Jezusie,
 • brak wyciszenia, skupienia,
 • brak zaufania Panu Bogu,
 • brak refleksji nad owocami modlitwy, nad odpowiedzią Boga na modlitwę wstawienniczą, który zawsze reaguje na nasze prośby Brak takiej refleksji może spowodować rozminięcie się i łaskę.

Znamienną modlitwę za siebie i za inych podyktował Jesus współczesnemu kandydatowi na ołtarze ks. Dolindo Ruotolo z Neapolu: „kiedy widzisz, że sprawy się komplikują mów z zamkniętymi oczyma duszy: Jezu Ty się tym zajmij. Daj się ponieść prądowi mojej łaski. Nie myśl o bieżących sprawach, odpocznij we Mnie, ufając w Moją dobroć, a zapewniam na moją Miłość, że kiedy zwrócisz się do Mnie z tą dyspozycją – Ty się tym zajmij – oddam się tej sprawie całkowicie, pocieszę cię, wyzwolę i poprowadzę. A kiedy będę musiał poprowadzę cię inną drogą niż ta,  którą zaplanowałeś, będę ci przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę jak matka uśpione niemowlę na drugi brzeg.”

©2018 Magnificat Żory All Rights Reserved. Designed by Megacloudhost

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?