Rozważania w trakcie Adoracji dnia 21.01.2019


Wczorajsza Ewangelia (J 2,1-11) nam przypomniała, że to nie przypadkowo wybrałeś wesele, aby objawić swoją chwałę. To jednak nie były Twoje zaślubiny. Twoje były- Twoja godzina była na drzewie krzyża. Jak mówią Ojcowie Kościoła – zaślubiny z Kościołem. Ale przyspieszenie tej godziny Twoich zaślubin, dokonało się i dokonuje przez Twoją Matkę.
To Ona przyspieszyła czas Twojego działania, Twoich niezwykłych cudów. To Ona, jak uczy nas Kościół, jak Ojcowie Kościoła mówili, Ona jest pierwowzorem Kościoła. Kościoła, który prosi i ufa.
Kościoła, który z Nią i przez Nią prosi, ufa i wstawia się skutecznie.
Kiedy nadeszła Twoja godzina Jezu, jak mówi Apostoł w liście do Efezjan „Ty umiłowałeś Kościół i wydałeś za niego samego siebie” Por. Ef 5,25
I odnawiasz tę tajemnicę Krzyża w czasie każdej Eucharystii.
Twoja miłość do Kościoła, do mnie i do każdego z nas, to nie jest tylko jakieś słowo, czy uczucie, czy doświadczenie, ale Twoja miłość to jest Duch Święty.                           

To Jego obecność i działanie wciąż się w Kościele przejawia poprzez różnorakie dary, łaski, różnorakie działanie i posługiwania.
Patrzymy sercem na ten cud przemiany wody w wino i ten cud, który się także dzisiaj dokonał przemiany wina z odrobiną wody w prawdziwie Twoją Krew. Chcemy Ci dzisiaj za tę Twoją hojność podziękować.
Jak nam mówią bibliści tego wina było około 700 litrów. Pokazujesz przez to jak niezwykłe jest bogactwo wszystkich twoich obdarowań, bogactwo darów, charyzmatów.
Także przecież dzisiaj doznaliśmy prawdziwego nowego wylania Twojego Świętego Ducha.
Trwamy teraz na modlitwie wraz z Maryją Twoją Matką, która przyspiesza Twoje działanie także w nas, tę skuteczność Twojego działania w nas, bo się wstawia za nami przed Tobą. I ciągle mówi: Synu nie mają, nie mają, nie mają.
Wiesz, że Ona Ciebie ujmuje za serce. Jej nie możesz odmówić.
Jak podają kapucyni, gdy ojciec Pio dostał list od biskupa Wojtyły z prośbą o wstawiennictwo za chorą matkę czwórki dzieci to miał powiedzieć „Temu nie możemy odmówić”. Kiedy Maryja się wstawia, Ty zawsze mówisz: Tej, mojej Matce nie możemy odmówić.
I Tobie Maryjo dziękujemy, że Ty wstawiasz się z nami i za nami, że się przyłączasz do naszej modlitwy.
Z tym nastawieniem serca dzisiaj, z większą jeszcze ufnością, przyłączamy się do modlitwy Kościoła i Tej, która jest pierwowzorem Kościoła, która się wstawia za nami, która się wstawia za całym Kościołem swego Syna.
Prosimy Cię, by dokonała się wielka odnowa w Kościele.
Odnowa wiary, odnowa miłości, nadziei niezłomnej, odnowa życia według ewangelii. Przez Serce Maryi i z Nią Ciebie prosimy… 

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Close Menu